Nasrullah Gazetesi - Kastamonu HaberleriNasrullah Gazetesi
HV
10 ARALIK Pazar 03:23

Daya Sultan Türbesi

Zühtü Aslan
Zühtü Aslan
Giriş Tarihi : 24-11-2022 11:21

İLİ                    KASTAMONU

İLÇESİ             MERKEZ

YERİ               HONSALAR MAHALLESİ

Türbe Honsalar Mahallesi Hızroğlu sokaktadır. Türbe içinde üç adet mezar vardır. Türbenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. 

Bu türbede yatan zatlardan bir tanesi Daya Sultan  olarak bilinmektedir. Bu zatın Şeyh Şabanı Velinin halifelerinden olduğu anlatılmaktadır. Ancak bu bilginin doğruluğu şüphelidir. Çünkü burası da Rufai dergahı olarak hizmet veren bir mekan olduğu bilinmektedir.

Diğer iki sanduka altındaki mezarlarda kimlerin yattığı bilinmemektedir.  Aynı sokakta honsalar camisi de bulunmaktadır. Şeyh Şabanı Veli  İstanbul’dan Kastamonu’ya döndükten sonra 8 yıl kadar burada kalmış ve derslerine burada devam etmiştir. Caminin minaresi ve içi turizm açısından görülmeye değerdir.

Caminin kesin yapılış  tarihi bilinmemektedir ancak  miladi 1675 yılında bu caminin mevcut olduğu kayıtlarda vardır. Bu tarihten önce yapıldığı bilinmektedir. Mimari özelliklerinden 14. Yüz yılın sonları veya 15. Yüzyılın başları olabileceği bir eser olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bu camiyi Candaroğulları beylerinden olan İsfendiyar Beyin veziri Hond Salar beyin yaptırdığı bilgisi ise araştırmaya muhtaçtır.

Türbenin de bu yıllarda yapılmış olabileceği anlatılmaktadır. Daya Sultanın ismi  Kastamonu Şeriyye sicilinde yanlış okunmadı ise dali sultan diye geçmektedir.

Honsalar Camisinin güney batısında bulunan ve diğer mezarlara göre daha uzun olan mezarda yatan Dai Sultan ile bu türbede yatan daya sultan birbirleri ile karıştırılmamalıdır. Dai Sultan horasan erenlerinden olup 12. Yüzyıl sonlarına doğru Kastamonu’ya gelen horasan erenlerindendir. Dai kelimesi ise Davet eden anlamındadır. O dönemde henüz Kastamonu halkı İslamiyet ile yeni tanışmaktadır. Dai Sultan hem saz hem de söz üstadı olup Çevresine insanları toplayı saz ve söz yardımı ile onlara islamiyeti anlatan gönül sultanlarından birisidir.

Dai Sultan daha ziyade İç Anadolu ile başta Nevşehir ve Kırşehir olmak üzere Adana ve Mersin’den İnanç turizmi için gelenler tarafından ziyaret edilmektedir.

Daya Sultan Türbesi ise Halveti şeyhleri ve taraftarları tarafından ziyaret edilmektedir. Bunlar aynı zamanda Honsalar camisini de ziyaret etmektedirler. Hayrettin Tokadi Hazretlerinin tam 12 yıl öğrenciliğini yapan Şeyh Şabanı Veli nin İlk bu camide dersler verdiği de bilindiğinden burası ayrı bir önem arz etmektedir.

 Ayrıca Dai Sultanın mezarını ziyaret edenler Küre’de Baki Baba Türbesini de ziyaret etmek istemekte ancak bu türbe 2016 yılında altındaki bakır madenini çıkartmak için yıkılmış ve henüz yerine yeni türbe de yapılmamıştır. Dai Sultanın Mezarının üstü açık olup eskiden burada bir ahşap örtü olduğu söylense de bununla ilgili olarak bu caminin miladi 1850 yılında tamir edilmesi sırasında Dai Sultan ve yanındaki mezarların üstündeki ahşap yapının yıkıldığı anlatılmaktadır. Ayrıca Dai Sultanı Ziyarete gelenler Hamza Baba Türbesini, Hüseyin Baba Türbesini, Abdal Hasan Türbesini, Ali Baba Türbesini, Abdal Paşa Türbesini, Abdal Musa Türbesini ve Barak baba Türbesini de sormaktadırlar. Bu türbeler, Daday, Taşköprü, Tosya ve Araç’ta olduğundan günübirlik turlara gelenlerin bu istekleri yerine getirilememektedir.

  Özel araçları ile gelenlerin istemeleri halinde onlar ya bizlerin rehberliğinde ya da kendi imkanları ile bu türbeleri de ziyaret etmektedirler.

Mekanları Cennet ruhları Şad olsun.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Gâvur Kayası Gastronomi Hanı GARGAŞ SULTAN TÜRBESİ Gabulca Köftesi Ferhat Efendi Türbesi Fatma Hatun Türbesi EVKEN ŞELALESİ Ethem Pertev Paşa Mezarı Ese Dede Türbesi Erkemle Camisi EREN BABA TÜRBESİ Engerek Yılanı Emir Rıza Bey Türbesi Emir Frenkşah Cemaleddin Türbesi Emir Ahmet Bey Türbesi EMİN EFENDİ TÜRBESİ Eli Dışarıda Türbesi El Veren Türbesi   EJDERHA KUYUSU Ede Sultan Türbesi Ebu Salih Hazretleri Türbesi DÖLÜG GAYA MEZARLARI Dırvana Antik Kenti DİLŞAH SULTAN TÜRBESİ DİLKÜŞAH SULTAN TÜRBESİ Dilgüzar Hatun Türbesi Dikili Sayruk Türbesi Devlet Hatun Türbesi Derviş Ahmet Ağa Türbesi DAİ SULTAN Dağa Adını Veren Türbe Çukur Türbe Çömlekçi Baba Türbesi Çiş Türbesi Çıkrık Kapısı Çiğ Sultan Türbesi  Çi Tufan Türbesi Çevgan Sultan Türbesi Çerçici Sultan Türbesi Çatal Üyük ÇATAL ÜYÜK Çanşa Sultan Türbesi Çangal Türbesi Çanşa Sultan Türbesi Çangal Türbesi Çobanoğlu Beyliği Candaroğlu İsmail Bey Hanı Buharalı Ali Efendi Türbesi Bozoğlak Köyü Türbesi Boyaslar Türbesi Bayraklı Medrese Bayrak Bekleyen Şehit Ballı Baba Türbesi Bal Dede Türbesi Aykız Mezarı Atak Mağarası Aşık Meydani Aşağı Tekke Camii Aslanlı Türbe Arpa Çukuru Erenler Türbesi Altın Buzağı Heykeli Alp Yürek Bey Türbesi Ali Sultan Türbesi Ali Paşa Camii Ali Candar Türbesi Ali Baba Türbesi Aktaştekke Türbesi Akşemseddin Camisi Ve Türbesi Ahmet Ziyaeddin Efendi Türbesi Ahi Hasan Bahadır Ağa Türbesi Uluyol Türbesi Ahi Çelebi Türbesi Ahi Çelebi Türbesi Ahi Çelebi Sultan Türbesi Ahi Baba Türbesi    Ahi Eğitimleri Zaviye Ve Türbeleri Ahadören Türbesi Ağca Kise Kalesi Adil Bey Türbesi Adil Bey Türbesi (Türbe-İ Adil) Abdu Sofu Türbesi Abdal Paşa Türbesi Abdal Hasan Türbesi Abazak Türbesi