Nasrullah Gazetesi - Kastamonu HaberleriNasrullah Gazetesi
HV
01 NİSAN Cumartesi 22:35

Gâvur Kayası

Zühtü Aslan
Zühtü Aslan
Giriş Tarihi : 23-02-2023 10:36

İLİ                          : KASTAMONU

İLÇESİ                   : TOSYA

 

Tosya’nın Güney Batısında 12 km mesafede bulunan kayalık alanın halk arasında söylene gelen yere Gâvur Kayası denilmektedir.

Burası eski bir yerleşim yeridir. Başta bölgeye hakim bir yer olması ve çevre güvenliği açısından da korunaklı bir yer olması bu eski yerleşim yerinin belirlenmesinde önemli rol oynamıştır.

Yerleşim yerine yüzeysel olarak bakıldığında, Adak kesim yerleri, adak çukurlukları, ölü sedirleri, oyuk alanlar ve yontulmaya çalışılmış kayalar dikkati çekmektedir.

Burada bir de ev kaya mezarı bulunmaktadır. Gerek bu kayalık alan ve gerekse burada bulunan kaya mezarı ile ilgili olarak henüz bir bilimsel inceleme ve kazı yapılmamıştır. Sadece kaçak kazılar ile biraz talan edilmiştir.

Bilimsel bir kazı çalışması fazla zaman kayıp etmeden yapılması gereken yerlerdendir. Böylece kaçak kazılar önlenebilir. Ayrıca Kastamonu ve Tosya civarlarının geçmiş dönem tarihinin de gün yüzüne çıkarılması sağlanabilir. Yeni bulgular da elde edilebilir.

Kayalık alan otlar, yosunlar ve irili ufaklı ağaçlar ile kaplanmış olup çok sayıda el işçiliği ile yapıldığı tahmin edilen oluşumların bir kısmı bitki örtüsü altında kalmıştır. Sadece bitki yetişmeyen kaya yamaçları ve kaya üstlerinde bazı insan eli ile yapılmış görüntüler dikkati çekmektedir.

En yüksekteki düz kayanın üstünde iki insanın karşılıklı oturabileceği kadar yapılmış iki sedir ve bu sedirlerin ortasında yine insanlar tarafından oyulmuş karşılıklı 7 şer küçük oyuklar vardır. Bu küçük oyuklar ya bir oyun için ya da yağmur sularının bu oyuklara dolup kuşların su içmesi için yapılmış olabileceği sadece bu günkü bilgim olarak tahmin edilmektedir.

İlgililerin bu kayalık alanda daha geniş kapsamlı bir çalışma yapması ve buradaki tarihi kalıntıların ortaya çıkartılması ve geçmiş tarihimiz hakkında daha fazla bilgi edilmesinin sağlanmasını düşünüyorum.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI Gastronomi Hanı GARGAŞ SULTAN TÜRBESİ Gabulca Köftesi Ferhat Efendi Türbesi Fatma Hatun Türbesi EVKEN ŞELALESİ Ethem Pertev Paşa Mezarı Ese Dede Türbesi Erkemle Camisi EREN BABA TÜRBESİ Engerek Yılanı Emir Rıza Bey Türbesi Emir Frenkşah Cemaleddin Türbesi Emir Ahmet Bey Türbesi EMİN EFENDİ TÜRBESİ Eli Dışarıda Türbesi El Veren Türbesi   EJDERHA KUYUSU Ede Sultan Türbesi Ebu Salih Hazretleri Türbesi DÖLÜG GAYA MEZARLARI Dırvana Antik Kenti DİLŞAH SULTAN TÜRBESİ DİLKÜŞAH SULTAN TÜRBESİ Dilgüzar Hatun Türbesi Dikili Sayruk Türbesi Devlet Hatun Türbesi Derviş Ahmet Ağa Türbesi Daya Sultan Türbesi DAİ SULTAN Dağa Adını Veren Türbe Çukur Türbe Çömlekçi Baba Türbesi Çiş Türbesi Çıkrık Kapısı Çiğ Sultan Türbesi  Çi Tufan Türbesi Çevgan Sultan Türbesi Çerçici Sultan Türbesi Çatal Üyük ÇATAL ÜYÜK Çanşa Sultan Türbesi Çangal Türbesi Çanşa Sultan Türbesi Çangal Türbesi Çobanoğlu Beyliği Candaroğlu İsmail Bey Hanı Buharalı Ali Efendi Türbesi Bozoğlak Köyü Türbesi Boyaslar Türbesi Bayraklı Medrese Bayrak Bekleyen Şehit Ballı Baba Türbesi Bal Dede Türbesi Aykız Mezarı Atak Mağarası Aşık Meydani Aşağı Tekke Camii Aslanlı Türbe Arpa Çukuru Erenler Türbesi Altın Buzağı Heykeli Alp Yürek Bey Türbesi Ali Sultan Türbesi Ali Paşa Camii Ali Candar Türbesi Ali Baba Türbesi Aktaştekke Türbesi Akşemseddin Camisi Ve Türbesi Ahmet Ziyaeddin Efendi Türbesi Ahi Hasan Bahadır Ağa Türbesi Uluyol Türbesi Ahi Çelebi Türbesi Ahi Çelebi Türbesi Ahi Çelebi Sultan Türbesi Ahi Baba Türbesi    Ahi Eğitimleri Zaviye Ve Türbeleri Ahadören Türbesi Ağca Kise Kalesi Adil Bey Türbesi Adil Bey Türbesi (Türbe-İ Adil) Abdu Sofu Türbesi Abdal Paşa Türbesi Abdal Hasan Türbesi Abazak Türbesi