Nasrullah Gazetesi - Kastamonu HaberleriNasrullah Gazetesi
HV
28 MAYIS Cumartesi 04:57

Kastamonu’nun Ekonomik Kaynakları

Ata Erdoğdu
Ata Erdoğdu
Giriş Tarihi : 09-05-2022 10:21

Kastamonu ilinin ekonomisinin genelde bir canlılık arz etmediği görülür. Tarıma dayalı olan Kastamonu ekonomisinin bu alanı da dardır. Ancak, merkez İlçesinin bir bölümü ile Tosya ve Taşköprü ilçelerinde tarım alanı oldukça geniştir. Tosya, pirinç üretimi yanında sebze ve meyve üretiminde de yurt çapında ismini duyurmuştur. Taşköprü'nün unutulmaya yüz tutan kendirin yerini alan sarımsağının ünü, yurt sınırlarını aşmış bulunmaktadır. Sarımsağın yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da aranması onun değerini artırmaktadır. Daday'ın üryani eriği İnebolu ve Cide'nin kestanesi, cevizini de hatırlatmak gerekir.

 

                                                     ***

İl’de büyük ve küçükbaş hayvancılığın yanında kümes hayvancılığı da yapılmaktadır. Özellikle merkez ilçede şeker fabrikasının da etkisi ile ıslah edilmiş hayvan cinsleri hızla çoğalırken, dağlık yerlerde yerli cinsler varlığını devam ettirmektedir. Bunun tabiat şartlarının bir gereği olduğu söylenebilir.

İl, zengin orman örtüsü ile kaplıdır. Karadeniz kıyısında denize kadar inen ormanlar denizle kucaklaşır. Geniş ve iğne yapraklı ağaçlarla bezenmiş alanların pek çoğunun ortasında ya da kenarında üç beş evden oluşan bir yerleşim yeri bulmak mümkündür. Burada yaşayanlar için son zamanlarda orman bir gelir kaynağı olmuştur.
Kastamonu'nun başkente yakın olması, ona bir avantaj sağlamamıştır. Bu, iş alanlarının yetersizliğinden sosyal ve kültürel yaşantıya kadar götürülebilir. Şeker, kâğıt, kendir tuğla, kiremit, sunta, zincir, dokuma, mobilya gibi iş yerleri İl nüfusunun dışa göçünü önlemekten çok uzaktır. Tosya ve Taşköprü'nün kendi yapılarına göre ticaret ve sanayide gelişmiş oldukları görülmektedir.

İl’in en önemli problemi, geçim şartlarının zor, gelir düzeyinin düşük olmasıdır. Bu durum sosyal yaşantıya, nüfus sonuçlarına yansımaktadır.

Tarım, ticaret ve sanayinin kendi bünyesinde kalması, halkın hizmetler sektörüne olan talebini azaltmakta yetersiz kalmıştır.

Karadeniz kıyısında bulunan altı ilçenin varlığı, İl’in her tarafında görülebilecek doğa güzelliği, tarihi eserlerin çokluğu, Ilgaz Dağı'nın kış turizmi için verdiği imkânlara rağmen turizme arzulanan canlılığı getirmemiştir. Bunun nedenlerinin başında alt yapının yetersizliği, bölge halkının hazırlıksız oluşu sayılabilir. Karadeniz'de deniz mevsiminin kısalığı, kuzey rüzgârlarının olumsuz etkisi, ulaşım imkânlarının çağın özelliklerine uygun olmaması bu sebeplere eklenebilir. Ilgaz Dağı'nda başlayan kış turizminin geliştirilmesi en büyük arzu olurken, Daday'ın Çömlekçiler Köyü’nde başlatılan  "at turizmi" ilçede başka tesislerce de yapılmaya başlanmıştır.

Yıllardır işletilen Küre bakır rezervlerini, Azdavay ve Cide sınırları içinde kalan taşkömürü varlığını hatırlatmak gerekir. İşte bu ekonomik yapı içinde pek çok sorunu bulunan Kastamonu'nun tek kazancı kültür varlığının saf ve kendine öz biçimde kalmış olmasıdır.

YORUMLAR